Historie

Krychnovský poklad

  Neklidnou dobu třicetileté války, která krutě postihla i náš region, dokumentuje významný nález mincí pocházející od obce Krychnov. „Poklad“ objevil kočí Josef Pýcha 22. listopadu 1930 při podzimní orbě na poli „Na klínku“, patřícímu p. Antonínu Boumovi. Nález tvořila orbou silně poškozená hliněná nádoba, ve které byl uložen výše uvedený stříbrný zlacený korbel a v něm stříbrný zlacený pohár. Prostor mezi pohárem a vnitřní stěnou korbelu byl vyplněn velkými mincemi, tolary a čtvrttolary. Malé groše, bílé penízky a krejcar byly vloženy do poháru. Celkem se podařilo zachránit 109 mincí z Čech a různých částí střední a západní Evropy z rozmezí let 1575 až 1625. Do Regionálního muzea v Kolíně z nich bylo uloženo 105 mincí.

zpět na přehled historie